At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1S-192 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 195470645, Seinų g. 1, LT-67113 Lazdijai, Tel.: 8-656-13893, nerijus.jurkonis@lazdijai.lt, http://www.sc.lazdijai.lt
(įstaigos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-1 tipinė forma)
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
169820   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 195470645  Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Seinų g. 1, LT-67113 Lazdijai
Telefonas
 8-656-13893 Faksas  
El. pašto adresas
 nerijus.jurkonis@lazdijai.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.sc.lazdijai.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

1. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 1.1 papunktį)
  TAIP          NE  
1.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Kodas ir pavadinimas
   
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 
Telefonas
 
Įgaliotosios organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ   TAIP          NE  
2. PIRKIMO OBJEKTO RŪŠIS
  Darbai

2.1. Prekių pirkimo tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
2.2. Paslaugų kategorija
      (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo priedėlį) 
2.3. Darbų tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
3. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
V. MONTVILOS G. 18, VEISIEJAI, LAZDIJŲ R. SAV. DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)(PRELIMINARUS PIRKIMAS) 
PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  45000000-7
PAPILDOMAS (-I) PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ (jei yra)
  71312000-8

4. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
       


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 
2. PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

2.1. Jeigu pirkimas atliktas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo būdu ar atliekamas supaprastintas pirkimas, kai apie jį nebuvo skelbta, nurodomas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas
Viešųjų pirkimų įstatymo
straipsnis dalis punktas
     
2.2. Jeigu supaprastinto pirkimo metu vykdytos derybos ir apie pirkimą buvo skelbta:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-12-16    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-12-02 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-12-02 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMO SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys
149654469  Uždaroji akcinė bendrovė "Alvista"    Pramonės g. 21, 4580 Alytaus m.  Lietuva   
147651620  STATKORPAS AB    Savitiškio g. 10F, Panevėžio m., 37371 Panevėžio m. sav.  Lietuva   
300112835  UAB 'ALKOR'    Kepyklos g. 15, Alytus  Lietuva   
149657383  Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos statyba"    Pramonės g. 19, Alytaus m., 4580 Alytaus m. sav.  Lietuva   
301127669  UAB "EiTiNiT"    Vilniaus g. 38 LT-17169 Eišiškes Šalčininkų raj.  Lietuva   
302515386  UAB "Expolita"    Ligoninės g. 8, Alytus  Lietuva   
303060475  UAB "Farera"    Topolių g. 2, Medekšių k., Kedainių r.  Lietuva   
133999613  UAB "GERSTA"    K. Baršausko g. 68, Kauno m., 3035 Kauno m. sav.  Lietuva   
302617512  UAB "Indema"    Kareivių g.169-139, Vilnius  Lietuva   
124600620  Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"    Lakūnų g. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  Lietuva   
302469647  UAB "NORUS"    Žirmūnų g.139-316, Vilnius  Lietuva   
158998316  UAB "STAFAS"    Pašulių k., 4238 Kaišiadorių r. sav.  Lietuva   
302648148  UAB "Statrama"    Kalniškės g. 7-2, Alytus  Lietuva   
300957555  UAB "VA STATYBA"    Naujoji g. 142A, LT-62175 ALYTUS  Lietuva   
184570797  Uždaroji akcinė bendrovė "VARĖNOS STATYBA"    Pramonės g. 8, Varėnos m., Varėnos r. sav.  Lietuva   


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI)
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas (dalyvis) pasiūlymo (galutinio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant priežastis, dėl kurių kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (EUR) Pasiūlymo kainos išraiška
 1   UAB "Expolita"  39 str. 2 d. 1 p.  1. Įmonė nepateiktė konkurso sąlygų 3.8.4. punkte nurodyto užpildyto bendros kainos išskaidymo. 2. Pateikti nevisi II skyriuje (Kvalifikacijos reikalavimai) 2.1.6. punkte nurodyti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (nepateiktas numatomų paskirti specialistų sąrašas, nurodant kiekvienam specialistui numatomą paskirti veiklos sritį, specialisto patirtį priskiriamoje srityje metais, specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo, paslaugų sutartis ar kt.), specialistų rašytiniai sutikimai teikti paslaugas, nurodant paslaugų teikimo formą). 3. Nėra pateiktas įrodantis dokumentas, kad tiekėjui yra prieinami subrangovo pajėgumai ( konkurso sąlygų 2.7. punktas). 4. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  194.900,00  EUR
 1   UAB "Farera"  39 str. 2 d. 4 p.  1. Įmonė nepateikė konkurso sąlygų IV skyriuje (Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas) nurodyto dokumento. 2. Pateikti nevisi II skyriuje (Kvalifikacijos reikalavimai) 2.1.6. punkte nurodyti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (nepateiktas numatomų paskirti specialistų sąrašas, nurodant kiekvienam specialistui numatomą paskirti veiklos sritį, specialisto patirtį priskiriamoje srityje metais, specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo, paslaugų sutartis ar kt.), specialistų rašytiniai sutikimai teikti paslaugas, nurodant paslaugų teikimo formą). 3. Nepateiktas 3.8.2. punkte nurodytas užpildytas veiklų sąrašas. 4. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  209.861,76  EUR
 1   UAB "EiTiNiT"  39 str. 2 d. 1 p.  1. Pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta specialistų paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo, paslaugų sutartis ar kt. Konkurso sąlygų 2.1.6. punktas, 1) papunktis). 2. Nėra pateiktas įrodantis dokumentas, kad tiekėjui yra prieinami subrangovo pajėgumai ( konkurso sąlygų 2.7. punktas). 3. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  2.017.707,00  EUR
 1   UAB "Indema"  39 str. 2 d. 4 p.  1. Įmonės pateiktame konkurso sąlygų 3.8.2. punkte nurodytame veiklų sąraše nurodyta bendra suma Eur su PVM nesutampa su pasiūlyme nurodyta bendra pasiūlymo suma Eur su PVM. 2. Pateiktas klaidingas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. 3. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  214.345,05  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "MAGIRNIS"  39 str. 2 d. 1 p.  1. Įmonė pateikė nevisą II skyriuje (Kvalifikacijos reikalavimai) 2.1.6. punkte nurodytą kvalifikaciją pagrindžiančią informaciją (pateiktame numatomų paskirti specialistų sąraše nenurodyta specialistų paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo, paslaugų sutartis ar kt.), nepateikti specialistų rašytiniai sutikimai teikti paslaugas, nurodant paslaugų teikimo formą) 2. Nepateikta 2.1.4. punkte nurodyta subrangovo deklaracija. 3. pateiktame pasiūlyme neužpildytos 3 punkte (Daugiabučio namo, esančio adresu V. Montvilos g. 18, Veisiejai, Lazdijų r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir statybos rangos darbai) nurodytos sumos. 4. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  216.508,69  EUR
 1   UAB "VA STATYBA"  39 str. 2 d. 1 p.  1. Nėra pateiktas įrodantis dokumentas, kad tiekėjui yra prieinami subrangovo pajėgumai ( konkurso sąlygų 2.7. punktas). 2. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  204.026,95  EUR
 1   Uždaroji akcinė bendrovė "VARĖNOS STATYBA"  39 str. 2 d. 1 p.  1. Pateiktame numatomų paskirti specialistų sąraše, nenurodytas statinio projekto vadovas (ir ptojekto dalių vadovas), turintis teisę atlikti perkamus projektavimo darbus nenurodyta specialistų paslaugų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo, paslaugų sutartis ar kt.), specialistų rašytiniai sutikimai teikti paslaugas, nurodant paslaugų teikimo formą (konkurso sąlygų 2.1.6. punktas). 2. Pateikti nevisi subrangovo kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai (konkurso sąlygų 2.2. punktas). 3. Trūkstami dokumentai nepateikti iki nurodytos datos.  208.744,36  EUR

4. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
4.1. Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   UAB "GERSTA"   188.110,11 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  2   UAB "STAFAS"   199.990,01 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "Alvista"   200.000,00 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  4   UAB "Statrama"   204.341,61 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  5   Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos statyba"   206.377,56 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  6   STATKORPAS AB   206.531,27 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  7   UAB "NORUS"   208.725,00 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
 1  8   UAB 'ALKOR'   217.800,00 EUR  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) išsiuntimo data
2016-01-15   2016-01-15  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1  2016-01-15  Pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. SUTARTYS

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus) 188.110,11
1. SUTARTIS
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
UAB "GERSTA" (133999613)
Sutarties sudarymo data:
2016-02-02 
 
Sutarties galiojimas:
Maksimalus sutarties galiojimo terminas, skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos iki Numatyti pratęsimai Jei TAIP
Sutarties galiojimo terminas be pratęsimų iki
2017-02-02  TAIP
NE
 

Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Priežastys sudaryti sutartį ilgesniam terminui nei numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus):
  188.110,11 

1.1. Duomenys apie pirkimo sutartį
Pirkimo sutarties objektas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ Kaina su PVM (EUR) Maksimalūs tiekėjo prievolių įvykdymo terminai iki Numatyti pratęsimai Tiekėjo prievolių įvykdymo terminai be pratęsimų iki
           

1.2. Kainos apskaičiavimo būdas
Nustatytas kainodaros būdas
fiksuotos kainos nustatymas
fiksuoto įkainio nustatymas
įkainio bazės nustatymas
dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas
taikomi keli kainodaros būdai

1.3. Kainos perskaičiavimas
Nustatytas kainos perskaičiavimas
NE
TAIP
Jei TAIP:
mokesčiai
kainų lygis
premija
taikomi keli kainos perskaičiavimo būdai

1.4. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Vertė (EUR)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
Subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.), jei žinoma
         
Sutartyje numatyta subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų keitimo tvarka   TAIP       NE    
1.5. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.6. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
  TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.7. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše arba vykdant paslaugų pirkimą, perkamai paslaugai teikti buvo naudojama prekė, įsigyta iš minėto sąrašo?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.8. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.9. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS ARBA PIRKIMO ORGANIZATORIUS
Vardas, pavardė
  Jurkonis  Nerijus
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Projekto vadovas
Vardas, pavardė
  Jurkonis  Nerijus
Telefonas
  +370 656 13893
Elektroninio pašto adresas:
  nerijus.jurkonis@lazdijai.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorė_____   __________   _____Eglė  Mačionienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)