At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1S-192 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

herbas

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191011897, Pamėnkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius, Tel.: (8 5) 271 7534, Faks.: (8 5) 219 8801, tatjana.grigaitiene@vpgt.lt, vilnius.pgv@vpgt.lt
(įstaigos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-1 tipinė forma)
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
170093   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 191011897  Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Pamėnkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 271 7534 Faksas  (8 5) 219 8801
El. pašto adresas
 tatjana.grigaitiene@vpgt.lt
Interneto svetainės adresas
 vilnius.pgv@vpgt.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

1. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 1.1 papunktį)
  TAIP          NE  
1.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Kodas ir pavadinimas
 291011930  Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Švitrigailos g. 18B
Telefonas
 370 5 271 9294
Įgaliotosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ   TAIP          NE  
2. PIRKIMO OBJEKTO RŪŠIS
  Paslaugos

2.1. Prekių pirkimo tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
2.2. Paslaugų kategorija
 6     (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo priedėlį) 
2.3. Darbų tipas     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
3. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Transporto priemonių draudimas 2016 metais 2 
PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  66512100-3
PAPILDOMAS (-I) PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ (jei yra)
  66516100-1

4. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 PAGD Gaisrinių tyrimų centras. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
2 Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
3 Bendrasis pagalbos centras. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
4 Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
5 Vilniaus APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
6 Kauno APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
7 Klaipėdos APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
8 Šiaulių APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
9 Panevėžio APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
10 Alytaus APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
11 Marijampolės APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
12 Telšių APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
13 Tauragės APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
14 Utenos APGV. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
15 Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
16 Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
17 Mažeikių objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
18 Tauragės gaisrininkų asociacija. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
19 Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Įprastinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 66516100-1
20 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centras. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
21 Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
22 Bendrasis pagalbos centras. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
23 Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
24 Vilniaus APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
25 Kauno APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
26 Šiaulių APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
27 Panevėžio APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
28 Alytaus APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
29 Marijampolės APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
30 Telšių APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
31 Tauragės APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
32 Utenos APGV. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
33 Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3
34 Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Transporto priemonių draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 66512100-3


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 
2. PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

2.1. Jeigu pirkimas atliktas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo būdu ar atliekamas supaprastintas pirkimas, kai apie jį nebuvo skelbta, nurodomas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, straipsnio dalis ir dalies punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas šis būdas
Viešųjų pirkimų įstatymo
straipsnis dalis punktas
     
2.2. Jeigu supaprastinto pirkimo metu vykdytos derybos ir apie pirkimą buvo skelbta:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2015-12-23    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2015-12-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2015-12-11 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMO SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys
300665654  AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje    Viršuliškių skg. 34, Vilnius  Lietuva   
110051834  Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"    J. Basanavičiaus g. 12, Vilniaus m., 03600 Vilniaus m. sav.  Lietuva   


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI)
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas (dalyvis) pasiūlymo (galutinio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo, nurodant priežastis, dėl kurių kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (EUR) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
4.1. Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
 1  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   258,00 EUR 
 1  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   290,00 EUR 
 2  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   920,00 EUR 
 2  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.155,00 EUR 
 3  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   50,00 EUR 
 3  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   55,00 EUR 
 4  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.554,00 EUR 
 4  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.955,00 EUR 
 5  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   6.720,00 EUR 
 5  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   9.350,00 EUR 
 6  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   6.268,00 EUR 
 6  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   8.140,00 EUR 
 7  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   4.024,00 EUR 
 7  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   5.730,00 EUR 
 8  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   3.405,00 EUR 
 8  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   6.805,00 EUR 
 9  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   2.534,00 EUR 
 9  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   4.410,00 EUR 
 10  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.970,00 EUR 
 10  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   4.070,00 EUR 
 11  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.945,00 EUR 
 11  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   3.660,00 EUR 
 12  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.386,00 EUR 
 12  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   2.395,00 EUR 
 13  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.284,00 EUR 
 13  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   2.300,00 EUR 
 14  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.734,00 EUR 
 14  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   3.400,00 EUR 
 15  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   255,00 EUR 
 15  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   390,00 EUR 
 16  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   896,00 EUR 
 16  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.900,00 EUR 
 17  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   981,00 EUR 
 17  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   2.415,00 EUR 
 18  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   60,00 EUR 
 18  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   75,00 EUR 
 19  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.305,00 EUR 
 20  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   411,88 EUR 
 20  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   944,70 EUR 
 21  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   557,50 EUR 
 21  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   847,93 EUR 
 22  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   61,25 EUR 
 22  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   110,00 EUR 
 23  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.918,65 EUR 
 23  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   3.027,16 EUR 
 24  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.794,79 EUR 
 24  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   2.903,31 EUR 
 25  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   706,64 EUR 
 25  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.246,28 EUR 
 26  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   5.351,17 EUR 
 26  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   10.997,64 EUR 
 27  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   2.015,78 EUR 
 27  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   2.653,65 EUR 
 28  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   138.227,00 EUR 
 28  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.747,33 EUR 
 29  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   620,36 EUR 
 29  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   691,01 EUR 
 30  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   689,31 EUR 
 30  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   723,76 EUR 
 31  1   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   689,31 EUR 
 31  2   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   723,75 EUR 
 32  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   1.065,50 EUR 
 32  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   1.159,60 EUR 
 33  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   537,50 EUR 
 33  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   694,01 EUR 
 34  1   Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas"   205,25 EUR 
 34  2   AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje   252,82 EUR 

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) išsiuntimo data
1-34  2016-01-05   2016-01-05  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-34  2016-01-05  Pigiausias pasiūlymas atitinkantis pirkimo dokumentųsąlygas
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. SUTARTYS

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
1. SUTARTIS
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje (300665654)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-27 
 
Sutarties galiojimas:
Maksimalus sutarties galiojimo terminas, skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos iki Numatyti pratęsimai Jei TAIP
Sutarties galiojimo terminas be pratęsimų iki
2016-12-31  TAIP
NE
 

Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Priežastys sudaryti sutartį ilgesniam terminui nei numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus):
  numatoma pirkimo apimtis: 6.720,00 

1.1. Duomenys apie pirkimo sutartį
Pirkimo sutarties objektas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ Kaina su PVM (EUR) Maksimalūs tiekėjo prievolių įvykdymo terminai iki Numatyti pratęsimai Tiekėjo prievolių įvykdymo terminai be pratęsimų iki
           

1.2. Kainos apskaičiavimo būdas
Nustatytas kainodaros būdas
fiksuotos kainos nustatymas
fiksuoto įkainio nustatymas
įkainio bazės nustatymas
dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas
taikomi keli kainodaros būdai

1.3. Kainos perskaičiavimas
Nustatytas kainos perskaičiavimas
NE
TAIP
Jei TAIP:
mokesčiai
kainų lygis
premija
taikomi keli kainos perskaičiavimo būdai

1.4. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Vertė (EUR)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
Subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.), jei žinoma
         
Sutartyje numatyta subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų keitimo tvarka   TAIP       NE    
1.5. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.6. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
  TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.7. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše arba vykdant paslaugų pirkimą, perkamai paslaugai teikti buvo naudojama prekė, įsigyta iš minėto sąrašo?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.8. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.9. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?   TAIP          NE      

2. SUTARTIS
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" (110051834)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-27 
 
Sutarties galiojimas:
Maksimalus sutarties galiojimo terminas, skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos iki Numatyti pratęsimai Jei TAIP
Sutarties galiojimo terminas be pratęsimų iki
2016-12-31  TAIP
NE
 

Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Priežastys sudaryti sutartį ilgesniam terminui nei numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus):
  numatoma pirkimo apimtis: 1.794,79 

1.1. Duomenys apie pirkimo sutartį
Pirkimo sutarties objektas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ Kaina su PVM (EUR) Maksimalūs tiekėjo prievolių įvykdymo terminai iki Numatyti pratęsimai Tiekėjo prievolių įvykdymo terminai be pratęsimų iki
           

1.2. Kainos apskaičiavimo būdas
Nustatytas kainodaros būdas
fiksuotos kainos nustatymas
fiksuoto įkainio nustatymas
įkainio bazės nustatymas
dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas
taikomi keli kainodaros būdai

1.3. Kainos perskaičiavimas
Nustatytas kainos perskaičiavimas
NE
TAIP
Jei TAIP:
mokesčiai
kainų lygis
premija
taikomi keli kainos perskaičiavimo būdai

1.4. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Vertė (EUR)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
Subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.), jei žinoma
         
Sutartyje numatyta subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų keitimo tvarka   TAIP       NE    
1.5. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.6. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
  TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.7. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše arba vykdant paslaugų pirkimą, perkamai paslaugai teikti buvo naudojama prekė, įsigyta iš minėto sąrašo?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.8. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.9. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?   TAIP          NE      



XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS ARBA PIRKIMO ORGANIZATORIUS
Vardas, pavardė
  Rytis  Petrauskas
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyr. speecialistė
Vardas, pavardė
  Grigaitienė  Tatjana
Telefonas
  +370 271 7521
Elektroninio pašto adresas:
  tatjana.grigaitiene@vpgt.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viršininkas_____   __________   _____Rimantas  Steponavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)