Tipinė At-2 forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1S-192 redakcija)


Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302692454, Antakalnio g. 57, Vilnius, Tel.: +370 52344267, Faks.: +370 52346966, r.rackauskiene@vmkl.lt, http://www.vmkl.lt
(įstaigos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-2 tipinė forma)
 
PAPILDOMA VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20   m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
1. PIRKIMO NUMERIS
167879   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 
(elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302692454  Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Antakalnio g. 57, Vilnius
Telefonas
 +370 52344267 Faksas  +370 52346966
El. pašto adresas
 r.rackauskiene@vmkl.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.vmkl.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Hemodializės, hemofiltracijos priemonių pirkimas 
PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  33181520-3
PAPILDOMAS (-I) PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ (jei yra)
  33181200-4
33631600-8

3. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 Dializatoriai su pilnai sintetine mažo laidumo membrana 33181520-3
2 Dializatoriai su pilnai sintetine didelio laidumo membrana 33181520-3
3 Dializatoriai su sumažinto heparino kiekiu 33181520-3
4 Dializatoriai su modifikuotos celiuliozės membrana 33181520-3
5 Dializatoriai su pilnai sintetine heliksono membrana 33181520-3
6 Kraujo magistralės 33181520-3
7 Kraujo magistralės hemofiltracijai 33181520-3
8 Kraujo magistralės hemofiltracijai 33181520-3
9 Arterinės ir veninės adatos hemodializei 33181520-3
10 Spaudžiamas hemostatinis pleistras 33181520-3
11 Koncentratai bikarbonatinei dializei 33181520-3
12 Citratinis koncentratas bikarbonatinei dializei 33181520-3
13 Sauso bikarbonato pakuotė 33181520-3
14 Dezinfekciniai tirpalai hemodializės aparatams 33631600-8
15 Dezinfekciniai tirpalai hemodializės aparatams 33631600-8
16 Antibakterinis filtras 33181200-4
17 Antibakterinis filtras 33181200-4
18 Priemonės citratinei hemofiltracijai 33181520-3
19 Priemonės plazmoferezei 33181520-3
20 Priemonės arterio - veninei fistulei prižiūrėti 33181520-3
21 Priemonės hemodializės magistralėms prižiūrėti 33181520-3
22 Trumpalaikis centrinės venos kateteris hemodializei 33181520-3
23 Didelio pralaidumo trumpalaikis centrinės venos kateteris hemodializei 33181520-3
24 Ilgalaikis dializės kateteris (Retrogradinio tipo) 33181520-3
25 Ilgalaikis dializės kateteris 33181520-3
26 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine polisulfono 1,8 m2 ploto membrana 33181520-3
27 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine helixon'o 1,7-1,8 m2 ploto membrana 33181520-3
28 Dializatoriai su žemo pralaidumo sintetine 2,1-2,2 m2 ploto membrana 33181520-3
29 Dializatoriai aukšto pralaidumo sintetine helixon'o 1,7-1,8 m2 ploto membrana 33181520-3
30 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra ir Fresenius 4008S 33181520-3
31 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodializei aparatams NIKKISO 33181520-3
32 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodiafiltracijai aparatams Gambro AK200S Ultra 33181520-3
33 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas hemodiafiltracijai aparatams Fresenius 4008S 33181520-3
34 Arterinių-veninių kraujo magistralių komplektas aparatams Fresenius su automatizuotu skysčių užpildymu 33181520-3
35 Vienkartinis filtras su magistrale pakaitinio tirpalo infuzijai (hemodiafiltracijai) aparatams NIKKISO 33181200-4
36 A ir V fistulinių adatų komplektas 33181520-3
37 Sauso bikarbonato ir sauso NaCl rinkinys vienai hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra 33181520-3
38 Citratinis elektrolitinio koncentrato maišelis vienai hemodializei aparatams Gambro AK200S Ultra 33181520-3
39 Sauso bikarbonato maišelis aparatams NIKKISO ir Gambro AK200S Ultra 33181520-3
40 Lankstus sauso bikarbonato maišelis aparatams Fresenius 4008S 33181520-3
41 Hemodializės citratinis koncentratas 33181520-3
42 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams 33631600-8
43 Dezinfekcinis tirpalas hemodializės aparatams 33631600-8
44 Sauso dekalcinuojančio ir dezinfekuojančio terminiame režime mišinio įvairių rūgščių pagrindu kolonėlė aparatams AK200 S Ultra 33631600-8
45 Apirogeninis filtras dializatui aparatams Fresenius 4008S 33181200-4
46 Apirogeninis filtras dializatui aparatams NIKKISO 33181200-4
47 Apirogeninis filtras dializatui aparatams Gambro AK200 S Ultra 33181200-4
48 Vienkartinis apirogeninis filtras dializatui aparatams Gambro AK200 S Ultra 33181200-4
49 Dvikanalis didelės tekmės kateteris poraktikaulinių ir Jungo venų kateterizavimui su įvedimo rinkiniu 33181520-3
50 Trikanalis kateteris poraktikaulinių venų kateterizavimui su įvedimo rinkiniu 33181520-3
51 Dvikanalių kateterių užpildymo skystis, citratinis 33181520-3
52 Hemostatiniai pleistrai po A-V fistulės punkcijos 33181520-3
53 Pleistrai dvikanalių kateterių fiksavimui 33181520-3
54 Paciento elektrodai 33181520-3


IV.PASIŪLYMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS

1. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (EUR) Pasiūlymo kainos išraiška
           

2. SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ) IR INFORMAVIMAS
2.1. Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) įvertinimas pagal nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
             
2.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) išsiuntimo data
     

V. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1.PRETENZIJOS
Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2.IEŠKINIAI TEISMUI
Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  

VI. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA (šioje dalyje nekartojama anksčiau pateikta informacija)
1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimą nulėmusios priežastys
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  2  2016-01-07  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


VII. SUTARTYS
15. SUTARTIS
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 2
Tiekėjo kodas ir pavadinimas
MB Globex AAA (303055421)
Sutarties sudarymo data:
2016-01-25 
 
Sutarties galiojimas:
Maksimalus sutarties galiojimo terminas, skaičiuojama nuo sutarties sudarymo dienos iki Numatyti pratęsimai Jei TAIP
Sutarties galiojimo terminas be pratęsimų iki
2017-03-01  TAIP
NE
 

Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Priežastys sudaryti sutartį ilgesniam terminui nei numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė /Bendra numatoma pirkimo sutarties vertė (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus):
  numatoma pirkimo apimtis: 12.984,30 

1.1. Duomenys apie pirkimo sutartį
Pirkimo sutarties objektas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ Kaina su PVM (EUR) Maksimalūs tiekėjo prievolių įvykdymo terminai iki Numatyti pratęsimai Tiekėjo prievolių įvykdymo terminai be pratęsimų iki
           

1.2. Kainos apskaičiavimo būdas
Nustatytas kainodaros būdas
fiksuotos kainos nustatymas
fiksuoto įkainio nustatymas
įkainio bazės nustatymas
dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas
taikomi keli kainodaros būdai

1.3. Kainos perskaičiavimas
Nustatytas kainos perskaičiavimas
NE
TAIP
Jei TAIP:
mokesčiai
kainų lygis
premija
taikomi keli kainos perskaičiavimo būdai

1.4. Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Vertė (EUR)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
Subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.), jei žinoma
         
Sutartyje numatyta subtiekėjų, subteikėjų, subrangovų keitimo tvarka   TAIP       NE    
1.5. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.6. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikyti išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai, pažymint jų skaičių)
  TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkos apsaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.7. Buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše arba vykdant paslaugų pirkimą, perkamai paslaugai teikti buvo naudojama prekė, įsigyta iš minėto sąrašo?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.8. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.9. Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvaus pirkimo objekto kriterijai?   TAIP          NE      VIII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS ARBA PIRKIMO ORGANIZATORIUS
Vardas, pavardė
  Narimantas  Markevičius
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Ekonomistė
Vardas, pavardė
  Rima  Račkauskienė
Telefonas
  +370 52104516
Elektroninio pašto adresas:
  r.rackauskiene@vmkl.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Dr. Narimantas  Markevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)