At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. liepos . d.
įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
 
Juridinių asmenų registras, 190971848, Islandijos g. 3/18, 01401 Vilnius, Tel.: 852629728
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

200  m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
128770   
II. PIRKIMAS ATLIKTAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU
  TAIP          NE  
III. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 4  

IV. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Programinės įrangos pirkimas 
2. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  48000000-8
V. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. TIEKĖJAS
Pavadinimas
 Fizinis asmuo  (Vadim Sedenko )
Kodas
 809  

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 2
Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas


VI. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
Sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
Pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia
Kiti pagrindai

2. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2013-02-15  
3. FAKTINĖ SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) APIMTIS (LT)
 58.000,00
4. TAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
5. KITA INFORMACIJA
 Pirkimas įvykdytas CVP IS priemonėmis
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Komisijos pirmininkas
Vardas, pavardė
  Dovilė  Šliuželytė
Telefonas
  +370 5 2628931
Elektroninio pašto adresas:
  dovile.s@vgtvpm.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Juozas  Chmeliauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)