At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. liepos . d.
įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
 
Juridinių asmenų registras, 111959573, L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius, Tel.: (8 5) 245 8526, Faks.: (8 5) 245 8537, melc@melc.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

200  m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
105062   
II. PIRKIMAS ATLIKTAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU
  TAIP          NE  
III. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 4  

IV. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
VISUOTINĖS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS SPAUSDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO ATVIRAS KONKURSAS 
2. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  79810000-5
V. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. TIEKĖJAS
Pavadinimas
 UAB BALTO
Kodas
 123775595  

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas


VI. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
Sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
Pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia
Kiti pagrindai

2. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2013-10-31  
3. FAKTINĖ SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) APIMTIS (LT)
 1.001.797,20
4. TAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
5. KITA INFORMACIJA
 Sutartis nutraukta nusprendus mažinti leidinio tiražą ir organizuoti naują viešąjį pirkimą.
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Gamybos skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Eglė  Rukšėnaitė
Telefonas
  (8 5) 243 1364
Elektroninio pašto adresas:
  egle.ruksenaite@melc.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Rimantas  Kareckas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)