At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. liepos . d.
įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 
Juridinių asmenų registras, 188683671, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius, Tel.: (8 5) 219 3466
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

200  m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
135765   
II. PIRKIMAS ATLIKTAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU
  TAIP          NE  
III. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 1  

IV. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
JAUNŲJŲ MENININKŲ KŪRYBINĖS IR SOCIALINĖS PADĖTIES TYRIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS 
2. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  79311200-9
V. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. TIEKĖJAS
Pavadinimas
 PPMI Group, UAB
Kodas
 300654654  

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas


VI. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
Sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
Pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia
Kiti pagrindai

2. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2013-12-20  
3. FAKTINĖ SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) APIMTIS (LT)
 38.400,00
4. TAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
5. KITA INFORMACIJA
 
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Dichtiar  Anastasija
Telefonas
  (8 5) 219 3466
Elektroninio pašto adresas:
  a.dichtiar@lrkm.lt


  _____Personalo skyriaus vedėja, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas_____   __________   _____Gintarė  Bertauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)