At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. liepos . d.
įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Valstybės įmonė Ignalinos miškų urėdija
 
Juridinių asmenų registras, 191801425, Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina, Tel.: +370 38652246, Faks.: +370 38652246, info@igmu.lt, http://www.igmu.lt
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

200  m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
130826   
II. PIRKIMAS ATLIKTAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU
  TAIP          NE  
III. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 4  

IV. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medienos ruošos paslaugų pirkimas 2013 metams (papildomas) 
2. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
  77210000-5
V. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. TIEKĖJAS
Pavadinimas
 J. Raščinskienės individuali įmonė
Kodas
 301513553  

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas


VI. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
Sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
Pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia
Kiti pagrindai

2. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2014-04-30  
3. FAKTINĖ SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) APIMTIS (LT)
 148.144,68
4. TAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
5. KITA INFORMACIJA
 
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Otilija  Kibickienė
Telefonas
  +370 38652246
Elektroninio pašto adresas:
  o.kibickiene@igmu.lt


  _____Miškų urėdas_____   __________   _____Alfredas  Aškelėnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)