At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-89 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Kodas:188683671  J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius  852193466 
(Perkančiosios organizacijos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai   200  m.                        d. Nr.      
 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ATASKAITA

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2009   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pavadinimas
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kodas
 188683671  
Adresas, telefonas
J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius  852193466
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma
Prekės 313.510,82 
Paslaugos 453.614,03 
Darbai 0,00 

Iš viso    767.124,85 


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma (Lt) Procentai nuo paskirtų biudžeto asignavimų
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 


V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra suma (Lt)
             

Iš viso    0  
VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Indrė  Redikienė
Telefonas
  +370 219 3466
Elektroninio pašto adresas:
  i.baumilaite@lrkm.lt


  _____Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerė_____   __________   _____Nomeda  Zienkienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)