At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-89 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Kodas:111959573  L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius  (8 5) 245 8526 
(Perkančiosios organizacijos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai   200  m.                        d. Nr.      
 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ATASKAITA

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2010   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pavadinimas
 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras  (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras )
Kodas
 111959573  
Adresas, telefonas
L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius  (8 5) 245 8526
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma
Prekės 165.883,97 
Paslaugos 202.446,40 
Darbai 0,00 

Iš viso    368.330,37 


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma (Lt) Procentai nuo paskirtų biudžeto asignavimų
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 


V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra suma (Lt)
 1  89574  2010-09-17  111471645  UAB "TELE2" (111471645)  1  7.260,00
 2  69246  2008-12-31  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)  1  21.780,00
 3  72856  2009-06-08  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)  1  4.766,98

Iš viso    3  33.806,98
VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Gamybos skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Eglė  Rukšėnaitė
Telefonas
  +370 5243 1364
Elektroninio pašto adresas:
  egle.ruksenaite@melc.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Rimantas  Kareckas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)