At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-89 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Kodas:188620589  Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius  (8 5) 239 39 99 
(Perkančiosios organizacijos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai   200  m.                        d. Nr.      
 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ATASKAITA

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2010   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pavadinimas
 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Kodas
 188620589  
Adresas, telefonas
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius  (8 5) 239 39 99
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma
Prekės 506.007,29 
Paslaugos 1.090.256,51 
Darbai 11.448,95 

Iš viso    1.607.712,75 


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma (Lt) Procentai nuo paskirtų biudžeto asignavimų
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 


V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra suma (Lt)
             

Iš viso    0  
VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Kuzmickaitė  Toma
Telefonas
  +370 (5) 239 3935
Elektroninio pašto adresas:
  t.kuzmickaite@transp.lt


  _____Ministerijos kancleris_____   __________   _____Alminas  Mačiulis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)