At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymo Nr. 1S-89 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Kodas:188683671  J. Basanavičiaus g. 5,  (8 5) 219 34 66 
(Perkančiosios organizacijos duomenys)
 
Viešųjų pirkimų tarnybai   200  m.                        d. Nr.      
 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
ATASKAITA

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2010   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pavadinimas
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Kodas
 188683671  
Adresas, telefonas
J. Basanavičiaus g. 5,  (8 5) 219 34 66
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma
Prekės 217.768,00 
Paslaugos 823.094,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    1.040.862,00 


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, suma (Lt) Procentai nuo paskirtų biudžeto asignavimų
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 


V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra suma (Lt)
 1  72856  2009-06-08  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)  2  6.869,41
 2  72856  2009-06-08  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)  1  3.577,24
 3  69259  2008-12-31  111471645  UAB "TELE2" (sutartis sudaryta vieneriems metams) (111471645)  1  12.097,00
 4  79592  2009-10-06  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)  2  4.698,29
 5  79592  2009-10-06  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)  1  654,73
 6  79592  2009-10-06  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)  1  1.550,25
 7  72856  2009-06-09  300630920  UAB "Mėlyna citrina" (300630920)  3  31.148,02
 8  69246  2008-12-31  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (sutartis sudaryta vieneriems metams) (110441713)  1  50.000,00
 9  80517  2009-10-23  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)  2  236.763,12

Iš viso    14  347.358,06
VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Indrė  Redikienė
Telefonas
  (8 5) 219 3466
Elektroninio pašto adresas:
  i.redikiene@lrkm.lt


  _____Ministerijos kanclerė_____   __________   _____Nomeda  Zienkienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)