SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


AB 'Lietuvos geležinkeliai' (įm. kodas 110053842)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
AB "Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas      2022-01-03   
Mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės      2020-08-18   
Šios mažos vertės pirkimų vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Bendrovė) pagal kitų perkančiųjų subjektų (toliau – Įgaliotojas) įgaliojimus numatomų vykdyti mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų (toliau – pirkimas) vykdymo taisykles.      2020-01-13   
AB "Lietuvos geležinkeliai" mažos vertės pirkimų taisyklės      2017-07-13  2021-12-31 
AB "Lietuvos geležinkeliai" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2017-02-22  2017-06-30 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių      2016-05-05   
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2016-01-07  2016-05-01 
2012-02-12 pakeitimas      2014-02-14   
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-01-17   
DĖL 2011-04-08 ĮSAKYMU NR.Į-311 „DĖL PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO TVARKOS“ PATVIRTINTŲ „AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ“ 4.2, 20.4, 20.5, 20.8.2, 22.3, 23.2.21, 24.4, 25.1.4, 26.11, 30.2, 31.1.3, 31.7 IR 34.1 PUNKTŲ PAKEITIMO      2012-10-05  2014-01-01 
DĖL 2011-04-08 ĮSAKYMU NR.Į-311 „DĖL PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO TVARKOS“ PATVIRTINTŲ „AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ“ 33.2.2 PUNKTO PAKEITIMO      2012-01-17  2014-01-01 
ĮSAKYMAS DĖL 2011-04-08 ĮSAKYMU NR.Į-311 „DĖL PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO TVARKOS“ PATVIRTINTŲ „AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ“ 4.2 PUNKTO, 5 SKYRIAUS, 22.2, 22.3, 22.5, 23.3 IR 24.3 PUNKTŲ PAKEITIMO      2012-01-04  2014-01-01 
ĮSAKYMAS DĖL 2011-04-08 ĮSAKYMU NR.Į-311 „DĖL PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO TVARKOS“ PATVIRTINTŲ „AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ“ 4.2 PUNKTO, 5 SKYRIAUS, 22.2, 22.3, 22.5, 23.3 IR 24.3 PUNKTŲ PAKEITIMO      2012-01-03  2012-01-03 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2011-04-13  2014-01-01 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2010-07-02  2011-04-07 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės      2009-10-01  2010-07-01 
AB "Lietuvos geležinkeliai" prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės      2009-04-10  2009-09-25 
AB Lietuvos geležinkeliai prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės      2008-09-15  2009-04-09