SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (įm. kodas 240329870)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMAS      2018-05-29   
VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS       2018-04-06   
VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS      2017-07-14   
DĖL SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 12 PUNKTO PAKEITIMO      2017-01-18   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ TURINIO 62, 118, 119.3, 119.4, 119.7, 121.2, 122, 123, 124, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 PUNKTŲ PAKEITIMAS      2016-05-03   
DĖL SUPAPRASTINTŲ TAISYKLIŲ 98, 99, 100, 101 IR 102 PUNKTŲ PAKEITIMO      2015-04-17   
DĖL SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ TURINIO 19 PUNKTO IR TAISYKLIŲ 1.1, 1.2, 6.4.2, 10.1, 11.9, 15.15, 55.1, 56, 64.2, 66, 84, 117.1, 117.2, 118 (M), 119.7, 119, 120 PUNKTŲ BEI 1 IR 3 PRIEDŲ PAKEITIMO      2014-10-27   
DĖL SUPAPRASTINTŲ TAISYKLIŲ 119.2 PUNKTO PAKEITIMO      2014-09-25   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 95, 96 IR 97 PUNKTŲ PAKEITIMAS      2014-08-08   
ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.5.1, 9.5.2, 55.3, 84, 117.2 PUNKTŲ PAKEITIMO IR 7.6, 9.2.2, 9.3.6 IR 9.6 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS      2014-03-13   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 103, 104, 105 IR 106 PUNKTŲ PAKEITIMAS      2014-02-27   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMO TAISYKLIŲ 109 PUNKTO PAPILDYMAS      2014-02-17   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 15.25, 15.26, 50, 51.2, 59, 117.1, 118 PUNKTŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 134 PUNKTU      2014-01-03   
Supaprastintų pirkimų taisyklių 55.1 papunkčio pakeitimas      2013-12-09   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 10.1, 55.1, 57, 91, 103, 119.2, 121.2 PUNKTŲ PAKEITIMAS      2013-11-08   
Supaprastintų pirkimų taisyklių 119.2 punkto pakeitimas      2013-04-04   
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 10.4, 10.5 IR 15 PUNKTŲ PAKEITIMAS      2013-03-01   
Supaprastintų pirkimų taisyklių pakeitimas/papildymas: 1) 119,7 p., 129 p., 135 p.pakeitimas. 2) 118 p., 121,2 p., papildymas; 3) 132 p., 134 p. panaikinimas atitinkamai pakeičiant numeraciją vietoje 133 p. - 132 p., vietoje 135 p. - 133 p.      2013-01-03   
Nauja Supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija      2012-01-27   
Supaprastintų pirkimo taisyklių 118.1, 118.2, 118.5 punktų pakeitimas      2011-12-20   
Supaprastintų pirkimų taisyklių 10.1 ir 55.1 punktų pakeitimas      2011-01-21   
Papildomas 2010-05-19 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-167 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 109 punktas ir jis išdėstomas taip: „109. Supaprastintas projekto konkursas gali būti taikomas perkant teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo bei renginių planavimo ar organizavimo paslaugas.“       2010-09-07   
Nauja supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija      2010-05-21   
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Supaprastintų pirkimų taisyklės      2008-09-16