SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla (įm. kodas 190615670)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Maitinimo-paslaugų-pirkimas-2020-06-15      2020-06-15  2020-06-23 
Taisyklės pakeistos      2013-04-22   
taisyklės parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais, viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais        2013-04-22  2014-03-15 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato pirkimų organizavimą bei dokumentavimą, nusako pirkimų būdus, informacijos apie juos teikimą. pirkimus tvarką,      2009-01-26  2012-03-20