SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Viešoji įstaiga Kauno rajono priešgaisrinė saugos tarnyba (įm. kodas 160448564)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nauja redakcija      2021-01-28   
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 16 VK       2021-01-12  2021-01-08 
Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas      2021-01-12   
DĖL 2017 m. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pakeitimas susijęs su Perkančiosios organizacijos pirkimų organizatoriais      2021-01-12   
Paskelbtos naujos taisyklės      2021-01-12   
Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2021-01-12   
2017 m. liepos 24 d. Nr. 26.1 VK      2021-01-12   
2015 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 22 VK      2021-01-12   
Viešosios įstaigos Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Tarnybos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras      2020-12-23   
ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO         2014-01-22   
Įsakymas dėl VšĮ Kauno rajono prišgaisrinės saugos tarnybos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo        2008-10-23