SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Lietuvos bankas (įm. kodas 188607684)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Aktuali redakcija nuo 2016-02-19      2016-02-23  2017-10-23 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.      2015-12-18  2017-10-23 
Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.       2015-12-18  2017-10-23 
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO 2015 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. V 2015/(1.7-260402)-02-49 „DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO      2015-06-30   
Įsakymas dėl Lietuvos banko supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo nuo 2015-04-14      2015-04-15   
Supaprastintų viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) taisyklės nuo 2015-03-10      2015-03-12   
Įsakymas dėl 7.2 papunkčio pakeitimo      2015-01-23   
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų (ne mažos vertės) taisyklių pakeitimo dėl euro nuo 2015-01-01      2015-01-08   
Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2015-01-01      2015-01-07   
Taisyklėse nustatyta Lietuvos banke vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų, išskyrus supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, būdai, jų procedūrų atlikimo tvarka, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimai, ginčų nagrinėjimo procedūros.      2014-05-09   
Lietuvos banko supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta Lietuvos banke vykdomų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalyje nurodytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, kai perkamų prekių, paslaugų vertė mažesnė kaip 200 tūkst. litų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. litų be PVM, būdai ir jų procedūrų atlikimo tvarka, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimai, ginčų nagrinėjimo procedūros.      2014-01-16   
Pakeistas Lietuvos banko supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių 10, 17.10 punktai bei 1 priedas.      2013-02-06  2014-01-15 
Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos banke vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų, išskyrus supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus, būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus bei ginčų nagrinėjimo procedūras.      2013-02-06  2014-04-28 
Lietuvos banko supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta Lietuvos banke vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų, kai perkamų prekių, paslaugų vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. litų be PVM, o darbų – mažesnė kaip 500 tūkst. litų be PVM, būdai ir jų procedūrų atlikimo tvarka, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimai, ginčų nagrinėjimo procedūros.      2013-01-21  2014-01-15 
Lietuvos banko valdyba 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 243 „DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2008 M. SPALIO 8 D. NUTARIMO NR. 159 „DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitė Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.      2009-12-30  2013-01-02 
Lietuvos banko valdyba 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 243 „DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2008 M. SPALIO 8 D. NUTARIMO NR. 159 „DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitė Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. 2009 m. gruodžio 24 d. Nr. 243       2009-12-30  2013-01-02 
Lietuvos banko valdyba 2008 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 159 "DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" patvirtino Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.      2008-10-13  2013-01-02 
Lietuvos banko valdyba 2008 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 159 "DĖL LIETUVOS BANKO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" patvirtino Lietuvos banko supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. 2008 m. spalio 8 d. Nr. 159       2008-10-13  2013-01-02